Shade Sjajni metal

PRM 001

Priključak za mobilni telefon